Contact
  GENETIX FILM FACTORY

DOMINIKAƃSKA 9 street, building 1C
02-738 WARSAW

Tel: 0 48 22 852 22 20
Fax: 0 48 22 852 21 76

Production director RóĆŒa ZieliƄska
Tel: 0 48 664 996 059
   GENETIX SOUND LABORATORY

 FORTY MOKOTÓW
RACƁAWICKA 99 street, building 33
02-634  WARSAW

Tel: 0 48 22 844 74 87

Head of production Sylwia Matysiak
Tel: 0 48 608 47 13 33
genetix@genetix.com.pl
 
 
  ©2008 Genetix Film Studio